Met dit amendement wordt in 2020 een bedrag van 500.000 euro vrijgemaakt voor de ontwikkeling van een informatiepakket voor
mantelzorgers, zodat zij proactief bereikt worden en tijdig op de hoogte zijn van landelijke en lokale ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers.

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en vormen een mooie aanvulling
op de professionele zorg.
Uit SCP-onderzoek blijkt dat 1 op de 3 Nederlanders mantelzorg verleent
(circa 4,4 miljoen mantelzorgers) waarvan 750.000 die zowel langdurig (meer dan 3 maanden) als intensief (meer dan 8 uur per week) mantelzorger is.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat 8,6% van de mantelzorgers zich zwaar belast voelt, hetgeen ertoe kan leiden dat de mantelzorger omvalt.
Lokaal (gemeenten), regionaal (zorgkantoren) en landelijk (zorgverzekeraars en rijksoverheid) wordt op diverse manieren gewerkt aan de ondersteuning van mantelzorgers.
Op deze mantelzorgondersteuning wordt alleen, zo blijkt uit het SCP-onderzoek, vaak pas een beroep gedaan indien er al sprake is van zware overbelasting.
Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen en daarom is het belangrijk dat mantelzorgers tijdig weten waar zij kunnen aankloppen
voor mantelzorgondersteuning.
De indiener stelt daarom voor een informatiepakket te ontwikkelen zodat mantelzorgers proactief worden bereikt.
Deze mantelzorginformatiebox zou ontwikkeld moeten worden in samenspraak met gemeenten, zorgkantoren en MantelzorgNL.
De verspreiding van de mantelzorginformatiebox zal lopen via mantel-zorgsteunpunten alsmede zorgverleners die met mantelzorgers in contact komen zoals (huis)artsen en wijkverpleegkundigen.
De mantelzorginformatiebox zou algemene informatie moeten bevatten zoals wat het betekent om mantelzorger te zijn en waar iemand op moet letten,
aangevuld met specifieke informatie die van toepassing is op de lokale ondersteuning, zoals vormen van respijtzorg die een gemeente aanbiedt of andersoortige mantelzorgondersteuning.
De mantelzorginformatiebox kan zo de mantelzorger stimuleren om op
tijd en bij de juiste instanties aan de bel te trekken, waardoor de kans op overbelasting afneemt. Dekking wordt gevonden in het niet-juridisch verplichte deel van artikel 3.
Dit amandement is aangenomen door:
SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD.