Nieuwsbericht 01-02-2019:

Voormalig staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp wordt aangesteld als landelijke aanjager respijtzorg.

Clementia Ignatia Johanna Maria Ross-van Dorp is een Nederlands bestuurder en voormalig CDA-politicus.
Van 22 juli 2002 tot en met 22 februari 2007 was zij staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Geboren: 27 augustus 1957 (61 jaar) te Delft

Zij gaat zich inzetten om deze vorm van tijdelijke vervangende zorg te verbeteren en breder, beschikbaar en bekend te maken voor mantelzorgers.

Respijtzorg is vervangende zorg waarbij iemand anders de zorg tijdelijk overneemt van een mantelzorger.
Op die manier krijgt de mantelzorger even vrije tijd en kan op adem komen.
In de praktijk blijkt dat de beschikbare respijtzorg niet altijd goed aansluit bij de wensen van de mantelzorger of degene waar hij of zij voor zorgt. Ook zijn mantelzorgers onvoldoende bekend met de mogelijkheden van respijtzorg en
ervaren zij soms drempels om de zorg uit handen te geven.

Om respijtzorg beter aan te laten sluiten bij de vraag en ook het aanbod te verbreden heeft minister De Jonge (VWS) mevrouw Clémence Ross-van Dorp, voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aangesteld als landelijke aanjager respijtzorg. Mevrouw Ross-van Dorp gaat het komende jaar aan de slag om samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders een laagdrempelig, goed en gevarieerd aanbod van respijtzorg (lokaal en regionaal) te ontwikkelen.
Dat kan variëren van tijdelijk logeren buitenshuis tot extra ondersteuning in de thuissituatie en alle varianten daar tussenin, als het maar een adempauze geeft aan de mantelzorger.

De aanjager respijtzorg gaat samen met de gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren in kaart brengen wat respijtzorg is en hoe het geregeld is en welke behoefte er is bij mantelzorgers en hoe respijtzorg gefinancierd wordt.
Op basis daarvan geeft zij adviezen over hoe respijtzorg beter kan en hoe de betrokken partijen in het land van elkaar kunnen leren en uitwisselen wat werkt en wat niet werkt.
Bron: RVD