Tijdens het mondelinge vragenuur van 5 juni jongstleden - over het rapport ‘Hoor je mij wel’ van de Kinderombudsman over kinderen van ouders met een ziekte, verslaving of beperking - heb ik u toegezegd onze beleidsinzet te schetsen gericht op het signaleren en ondersteunen van deze kinderen.
Tot slot ga ik, zoals tevens toegezegd, in op het verschil tussen jonge mantelzorgers en gebruikelijke zorg.
Kinderen van ouders met een ziekte, verslaving of beperking worden soms helaas geconfronteerd met volwassen zorgen of (mantelzorg)taken.
De verhalen van de kinderen in het rapport van de Kinderombudsman laten zien dat de problematiek van kinderen van langdurig zieke ouders niet eenduidig zijn en dat maatwerk nodig is.
Soms is er helemaal geen ondersteuningsbehoefte, soms is het nodig om het netwerk te mobiliseren en soms is de situatie wel ernstig en wordt een kind overbelast of is er zelfs sprake van een risico voor de veiligheid.
Een kind van een ouder met een verstandelijke beperking kan hele andere behoeften hebben dan een kind van ouders met een chronische ziekte.

De hele brief kan hier worden gedownload