“ Iedereen is vrij om deel te nemen”


Er zijn meerdere mogelijkheden om deel te nemen aan de koffieochtenden of- middagen in uw wijk of buurt.
Deze momenten zijn bedoeld voor u als mantelzorger en bieden wij als mantelzorgconsulent wijkgericht aan.
Dit doen wij in samenwerking met de partners van een verzorgingshuis,
vaak is dit intern een activiteitenbegeleider.

Ons doel met deze activiteiten is om u maandelijks op kleinschaliger niveau
deel te laten nemen aan activiteiten van Mantelzorg-Vitaal. Het biedt u de
mogelijkheid mensen uit uw eigen wijk te leren kennen die ook mantelzorger
zijn.
Onderling contact met elkaar, het doen van een activiteit die u ontspanning
brengt en, erg belangrijk, tijd nemen voor uzelf zal er toe bijdragen
dat u zich vitaler voelt.
Daardoor blijft u beter in staat om uw taak als mantelzorger uit te voeren.

Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om praktische vragen te stellen aan de
aanwezige mantelzorgconsulent of een afspraak met haar te maken als u daar behoefte aan heeft.
Wij zien u graag op een koffiemoment op één van de locaties zoals verder in dit magazine aangegeven.