Foto: André Weima

Dringende Oproep CPM: ‘Handhaaf het budget voor Mantelzorg Vitaal, want mantelzorg is van onschatbare waarde’

Contactpunt Mantelzorg (CPM) Hoogeveen maakt zich grote zorgen over de voorgestelde bezuiniging van 2,5 ton op Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW). Mantelzorg in Hoogeveen valt onder SWW, die daarvoor in 2018 Mantelzorg Vitaal in het leven heeft geroepen. Nu er een forse bezuiniging dreigt, waarbij Mantelzorg Vitaal als post wordt genoemd waar een streep door kan, vrezen voorzitter Edo Staudt en secretaris Bert Veninga van het CPM grote gevolgen. Ze zijn ongerust en boos en luiden de noodklok. ,,Dit kunnen wij niet aanvaarden.”

Staudt heeft een kleine twee weken geleden tijdens de gemeenteraadsvergadering al zijn zorgen geuit. ,,Mantelzorg is van onschatbare waarde”, herhaalt hij de woorden die hij toen sprak tegen de raadsleden. ,,Deze groep verdient steun in plaats van weggehakt te worden. Dus onze dringende oproep is: handhaaf het budget voor Mantelzorg Vitaal.”

Hoeveel mantelzorgers de gemeente Hoogeveen heeft, is niet helemaal duidelijk. Volgens een landelijk onderzoek van bureau Ecorys zouden dat er, op basis van een schatting van MantelzorgNL, per jaar ongeveer 17.000 zijn. Bij SWW zijn zo’n 1000 mantelzorgers bekend, waarvan 850 op unieke adressen. Mantelzorg Vitaal organiseert voor deze groep onder meer ontspanningsactiviteiten, denk aan workshops en dagjes uit, maar ook respijtzorg en lotgenotenbijeenkomsten.”

Een positieve ontwikkeling is dat er landelijk steeds meer aandacht wordt gevraagd voor mantelzorg. ,,En terecht”, vinden Staudt en Veninga. ,,Want door bezuinigingen, onder meer op de thuiszorg, neemt de last en zwaarte toe bij mantelzorgers.” Positief is ook dat eind 2020 het Mantelzorgakkoord ‘Samen Sterk voor Mantelzorg’ is vastgesteld in de Tweede Kamer. Daarin wordt onder meer aangegeven welke taken gemeenten hebben op dit gebied. ,,Daaruit blijkt dat ondersteuning en aandacht voor mantelzorg geen vrijblijvende zaak is.” Des te opmerkelijker vinden zij de keuze van de gemeente Hoogeveen om te bezuinigen op Stichting Welzijnswerk.

Daar komt nog eens bij dat Ecorys onder meer heeft onderzocht wat per gemeente de kosten zijn als de mantelzorg wegvalt en die taak moet worden overgenomen door professionele zorg. ,,Je komt dan op een schrikbarend bedrag uit. Voor Hoogeveen gaat het om tussen 106 en 145 miljoen euro”, weten beide bestuursleden. Ook daarom zijn volgens hen aandacht en waardering voor mantelzorg noodzakelijk.

Staudt en Veninga verklaren dat er de afgelopen jaren bovendien al fors bezuinigd is op het budget voor mantelzorg. ,,Bij de start in 2018 was er nog 180.000 euro beschikbaar voor Mantelzorg Vitaal. Dat is inmiddels teruggebracht naar 95.000 euro”, vertelt de voorzitter. Ook in 2021 werd weer een bezuinigingsvoorstel gedaan op Mantelzorg Vitaal en vrijwilligersorganisatie Informele Zorg (mantelzorg), maar die ging uiteindelijk van tafel. Nu komt die bezuiniging alsnog. Staudt benadrukt: ,,Terwijl de activiteiten die Mantelzorg Vitaal organiseert zo belangrijk zijn voor mantelzorgers. Het geeft hen extra energie om hun werk te kunnen volhouden.” De voorzitter doet daarom nogmaals een appel op de gemeenteraad om het budget voor Mantelzorg Vitaal te handhaven. ,,De veerkracht van deze grote stille meerderheid verdient steun.” Donderdag staat het onderwerp weer op de agenda van de gemeenteraad.

Peiling
En er is meer nieuws. Een belangrijke taak van het Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen is belangenbehartiging. Omdat de afgelopen twee jaren in verband met de coronapandemie alle activiteiten zo goed als stil hebben gelegen, is de afstand tot de mantelzorgergs toegenomen. Om te achterhalen hoe de mantelzorgers in Hoogeveen hier tegenaan kijken, is het CPM van plan binnenkort een peiling te houden. ,,Aan de hand van de informatie die daaruit naar voren komt, kunnen wij aan de slag gaan.”

Tevens wordt nagedacht over het verplaatsen van de Dag van de Mantelzorg, die normaliter op of rond 10 november wordt gehouden in het Alfa-college. In verband met de coronamaatregelen kon die dag twee keer achtereen niet plaatsvinden. CPM is, gezien de coronarisico’s in de wintertijd, voornemens de Dag van de Mantelzorg voortaan te houden in de zomerperiode, mogelijk in mei. Een definitief besluit daarover is nog niet gevallen.

Dit artikel is afkomstig uit de Hoogeveenschee Courant >>