Netwerk Mantelzorg Drenthe

Beste deelnemers Netwerk Mantelzorg Drenthe,

Ruim anderhalf jaar is het contact wederzijds niet geactiveerd. Nu versoepeling min of meer de mogelijkheid biedt om het zoom-overleg achter ons te laten komt gelukkig het fysiek-overleg weer in beeld.

Het DPM is in overleg met het CMO STAMM en MantelzorgNL over de actuele ontwikkelingen en bereid een Netwerkoverleg in de herfst voor.

CMO STAMM heeft een Paneluitvraag in voorbereiding in Drenthe gericht op mantelzorgers – vragen, ondersteunen, werk en (thuis)wonen – en de (woon)wensen en behoeften van senioren, of dan wel de 55-plussers (langer thuis) wonen. Zij zet deze uit naar ca. 4000 burgers in Drenthe.
Uitvoering vindt plaats in vroege herfst en het resultaat is in oktober bekend.

MantelzorgNL heeft een bijdrage geleverd aan:
• Mantelzorg akkoord “Samen sterk voor Mantelzorg”. Vastgesteld in december 2020 in de Tweede Kamer/
• 10 puntenplan voor de lokale verkiezingsprogramma’s. Per gemeente vertaald – een exemplaar van je gemeente vind je bijgesloten.
• Maatschappelijke kosten-batenanalyse van “De maatschappelijke waarde van mantelzorg”. (onderzoek ECORYS). Het resultaat is doorberekend naar de individuele gemeenten. Bijgaand het resultaat voor jouw gemeente.
Zie ook https://www.mantelzorg.nl/nieuws/wat-is-de-waarde-van-mantelzorg-per-gemeente/

Vooraankondiging.
Het DPM bereid een bijeenkomst van het Netwerk Mantelzorg Drenthe voor. Aangezien veel info ook van belang is voor de gemeenten worden de betreffende ambtenaren – werkgroep VDG, gezondheid en welzijn – ook uitgenodigd.
De geplande datum is donderdag 21 oktober van 15.00 – 17.00 uur in het DNK te Assen.
Het programma van deze bijeenkomst ontvang je eind augustus/begin september.
Reserveer deze datum alvast in je agenda.


Met vriendelijke groet,
Bestuur Drents Platform Mantelzorg

Edo Staudt, voorzitter

T 06-10928031
E staudt.e@outlook.com