Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft van de werknemers die mantelzorg geven hun leidinggevende hiervan op de hoogte heeft gesteld. Een deel doet dat dus niet, verreweg de meesten vonden dat ook niet nodig. In gesprek gaan (als daar aanleiding toe is) kan begrip opleveren en kan (indien de aard van het werk dat toestaat) leiden tot meer flexibiliteit of (tijdelijke) vrije tijd. Vooral voor intensieve helpers is dit belangrijk. Zij hebben relatief vaak te maken met onderbrekingen op het werk door de mantelzorg die zij geven en
ervaren een lagere tevredenheid met het leven dan anderen. Als zij hun situatie met de leidinggevende hebben besproken, hun werktijden kunnen aanpassen of makkelijk een dag vrij kunnen nemen ondervinden zij minder tijdsdruk.

Voor het totale rapport klik hier