Het Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen en omgeving heeft, in samenwerking met Zorg Verandert op woensdagmiddag 28 februari 2018 een werkconferentie 'Mantelzorg Onze / Uw Zorg' georganiseerd.

Tijdens deze bijeenkomst gingen mantelzorgers, zorgaanbieders en politici in gesprek over actuele thema's zoals mantelzorg en zelfredzaamheid,
mantelzorg en overbelasting, mantelzorg en tijdelijke overdracht en mantelzorg, werk en zorg.
De gesprekken werden geleid door gespreksbegeleiders van Zorg Verandert.

Er werden zeven groepen samengesteld met mantelzorgers, zorgverleners en politici.
Iedere groep had een eigen aandachtspunt dat besproken werd op basis van gelijkwaardigheid.

Wilt u de resultaten nalezen download deze dan hier.