Iets meer dan twee op de tien Nederlanders - 23 procent - zeggen in een onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vandaag presenteert, dat hulpbehoevende mensen ‘zo veel mogelijk’ moeten worden geholpen door familie, vrienden en buren.
Dat is een forse daling ten opzichte van 2010. Toen vonden nog ruim vier op de tien ondervraagden - 41 procent - dat naastenzorg geen grens moet kennen.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een interdepartementaal, wetenschappelijk instituut, dat - gevraagd en ongevraagd – sociaal wetenschappelijk onderzoek verricht.
Het rapporteert aan de regering, de Eer¬ste en Tweede Kamer, de ministeries en maatschappelijke en overheidsorganisaties.
Het valt formeel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voor dit hele raport klik hier..

Dit onderzoek is verricht door:
Mirjam de Klerk
Alice de Boer
Inger Plaisier
Peggy Schyns