Mantelzorg

Mantelzorgers zijn van grote maatschappelijke waarde. Zij leveren de zorg die hun familieleden of vrienden nodig hebben, bijvoorbeeld bij invaliditeit, chronische ziekte of een beperking. Om mantelzorgers te ondersteunen bij afwezigheid, zijn er vanuit de aanvullende zorgverzekering allerlei vergoedingen voor vervangende mantelzorg of respijtzorg. Ook kan er in sommige gevallen een mantelzorgmakelaar worden ingeschakeld. Hij/zij kan bepaalde regeltaken van de mantelzorger overnemen.

Klik hier voor het overzicht van de vergoedingen voor vervangende mantelzorg en andere vormen van ondersteuning voor mantelzorgers.
Belangrijk
Een aantal zaken zijn belangrijk in het kader van de vergoeding:
• Het eigen risico is niet van toepassing voor vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering
• Zorgverzekeraars kunnen aanvullende voorwaarden stellen aan de vergoeding van vervangende mantelzorg. Zo moet er bij sommige verzekeraars eerst toestemming worden gevraagd of kan de vervangende mantelzorg alleen bij een specifieke stichting worden geregeld. Voor meer informatie over de voorwaarden kan je bij de eigen zorgverzekeraar terecht.
NB: Aevitae biedt ook alle VGZ aanvullende pakketten aan met vergoedingen mantelzorg