Met het programma bieden we mantelzorgers die fysiek mantelzorgen en
risico lopen op blessures een preventief programma om dat te voorkomen.”
Aan het woord is betrokken fysiotherapeut Sander van Tartwijk van Move2be.
Samen met mantelzorgconsulent Ilja van Hasselt zal hij het programma gaan
verzorgen.

Lees meer in het IZ-Magazine