Op deze contactavond van het CPM mogen we ruim 30 mantelzorgers verwelkomen met daarbij een aantal niet-mantelzorgers die de aankondiging in de krant hebben gelezen. 

Het onderwerp “Levenstestament” is ingeleid door notaris Dina van Linge van het notariskantoor Van Linge en Tillema in Hoogeveen.

Mevrouw Van Linge zet ons direct op scherp door te stellen dat het woord testament een verwarrende term is. Het testament regelt wat er met uw bezittingen moet gebeuren ná uw dood. In het levenstestament staan uw wensen voor de situatie waarin u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om uw financiële of medische zaken te regelen. Het is dus een volmacht (volledig of gedeeltelijk) die geldig is gedurende de tijd vóór de dood. U moet natuurlijk goed nadenken over wie u als gevolmachtigde wilt aanwijzen en daar vervolgens samen over spreken. Een notariële akte is niet nodig voor de geldigheid van de volmacht, maar is wel het bewijs hoe de volmacht is geregeld.

De aanvrager van een volmacht moet wilsbekwaam zijn.  Om dit te bepalen kan de notaris een stappenplan volgen. Het opstellen van een levenstestament (volmacht) blijft echter een kwestie van vertrouwen.  Een echtpaar moet in gezamenlijkheid de afspraak maken, hiervoor zijn twee volmachten nodig. Als u niets hebt geregeld en u bent wilsonbekwaam, dan komt de kantonrechter er aan te pas. U hebt dan geen enkele invloed meer op wie als gevolmachtigde wordt aangewezen.

De inhoud van het levenstestament is een momentopname. Door de tijd heen kan men anders naar de dingen kijken en is het verstandig uw wensen bij te stellen. Mevrouw Van Linge adviseert om de notariële akte zo ruim mogelijk te houden om niet steeds opnieuw met de notariskosten te worden geconfronteerd. De medische kant kan ook via de medische sector worden geregeld in het patiëntendossier. Maak daarom uw wensen regelmatig bespreekbaar, ook met de huisarts.

 

De aanwezigen krijgen veel ruimte om hun vragen te stellen. Al met al krijgen we een boeiende avond voorgeschoteld.

Dit verslag is een impressie van de avond. Voor correcte en uitgebreide informatie kunt u altijd terecht op een notariskantoor, die voor het eerste contact meestal een soepel tarief rekent.

Lees verder op:
www.notaris.nl: de folder “Wie geeft u het vertrouwen” en de folder “Waar zeg ik ja tegen?”

www.voorbereidinglaatstelevensfase.nl op deze site staan een aantal handige downloads.

De powerpointpresentatie is op te vragen bij het CPM.