Hoe gaat het nu echt met jou?
Deze vraag staat centraal in het thema van de contactavond van het CPM.
Het zorgen voor een ander doe je vaak uit liefde en toewijding voor de ander. Je vindt het vanzelfsprekend om dit te doen. Maar daarin schuilt ook een gevaar, zeker als het zorgen voor de ander steeds meer tijd kost. Dit kan ten koste gaan van jezelf, waardoor je niet meer toekomt aan zaken, die jou vroeger energie gaven: zoals sporten, met vrienden en vriendinnen op stap of lekker een boek lezen. Overbelasting ligt op de loer.
Tijdens deze contactavond gaan we hierop in en staan we stil bij jou als mantelzorger vanuit het gedachtengoed: positieve gezondheid.

De wijkverpleegkundigen van Buurtzorg Hoogeveen, Ciska Krikken en Ria de Jong, gaan in op overbelasting van het mantelzorger zijn en hoe men zich met energie weer kan opladen.
Gedacht wordt aan bijvoorbeeld: gezond voelen, omgaan met verandering, levenslust behouden, lekker in je vel zitten en zorgen voor jezelf.

Parkeren:
• Stoekeplein en nabij de bioscoop geldt betaald parkeren tot 21.00 uur
• Westzijde Hoofdstraat (Nicolaas Beetsplein en Bilderdijkplein) vanaf 19.00 uur gratis
Programma CPM:
• Donderdag 11 augustus:
Excursie naar museumboerderij De Karstenhoeve te Ruinerwold.
Verzamelen om 18.45 uur parkeerplaats SWW en vertrek stipt om 19.00 uur.
Verzoek is om zo mogelijk met eigen auto naar SWW te komen, vanwaar we carpoolen.
• Donderdag 13 oktober:
Contactavond. Over het programma wordt u nader geïnformeerd.
Plaats beide data alvast in uw agenda. Nadere informatie ontvangt u bijtijds.