Positieve gezondheid in coronatijd

Door het coronavirus liggen veel activiteiten stil, met name voor ouderen.
Om toch in contact te kunnen blijven, zijn de ouderen opbouwwerkers van SWW in oktober gestart met pakketjes ‘positieve gezondheid’.

Deze worden verstuurd, of langs gebracht bij de mensen, dat biedt gelijk de mogelijkheid voor een coronaproof paatje aan de deur.
Behalve vele ouderen, zijn er inmiddels ook heel wat andere inwoners van Hoogeveen aangemeld die behoefte hebben aan wekelijks wat ‘positieve gezondheid’ in de brievenbus.

Positieve Gezondheid is een andere manier om breder naar gezondheid te kijken. Gezond zijn is méér dan niet-ziek zijn. Denk aan prettig en veilig leven, een
zinvolle tijdsbesteding, sociale contacten en zelfredzaamheid.
Denkt u nu, dat spreekt mij ook wel aan, ik mis zoveel in deze tijd?
Meld u zich dan aan via e-mail naar info@swwh.nl of belt u met de receptie van SWW op 0528 278 855 en geef uw contactgegevens door.
In december en januari is het thema ‘zingeving’ aan de beurt.
Tips, iets te lezen, een aardigheidje: kortom, wekelijks een leuk pakketje voor u.