Op onze contactavond van 30 januari jongstleden was het thema:

Mantelzorgers laten hun kunsten zien.

De avond werd gevuld met de aandacht voor de blokpaneeltjes die de mantelzorgers hadden gemaakt bij de workshop.
Het schilderen en de geschreven gedichten en verhalen werden door de mantelzorgers zelf uitgelegd.

Else Nobel vroeg hierbij de eigenaar om naar voren te komen en te vertellen welke gedachte er achter zat bij het maken van het paneeltje.
Voor mantelzorgers waren dat best emotionele momenten maar Else wist via de PowerPoint presentatie op haar bekwame wijze uitstekend de emoties met elkaar te verbinden.

Deze keer was, zoals vele avonden, niet alleen om te luisteren maar de mantelzorgers konden nu zelf ook een bijdrage leveren.


Workshopleider Delia Bremer vertelde over haar ervaringen met deze mantelzorgers tijdens de workshop.

Kortom, een geslaagde en inspirerende avond voor iedereen. 

Hier kunt u de blokopaneeltjes downloaden

Zie hieonder de foto impressie van deze avond.