Henk Kremer vertelde met passie in het museum "De Duikelaar" over het dorp dat zweeg. Dit museum heeft de naam te danken aan dit  verzetskrantje. Naast het vervalsen van diverse documenten werd dit krantje gemaakt onder de vloer van de gereformeerde kerk in Nieuwlande door 2 joodse onderdukers, Peter en Herman. Deze twee waren ondergedoken net onder de preekstoel en het orgel. Deze jongens vertelden later dat het orgelmuziek een oorverdovend geluid maakte en behoorlijk doordreunde tot in hun schuilplaats zodat ze na de oorlog het moeilijk vonden om nog naar kerkorgelmuziek te luisteren.
Vrijdag 10 mei 2019  werd de nieuwe tentoonstelling Het verzet van Johannes en Marinus Post in het onderduikersmuseum "De Duikelaar” in aanwezigheid van de kinderen en kleinkinderen, officieel geopend.


Willy Smid besprak bij aanvang globaal de ontstaansgeschiedenis van het museum, alvorens de mantelzorgers in twee groepen werden verdeeld.
Ook zij nam een deel voor haar rekening. Ze begon bij een grote liggende touchscreen waarin bezondere leuke en getekende animaties waren te zien.
Verder vertelde Willy aan de hand van een aantal oude posters waar de Nederlandse overgave na de Duitse inval werd uitgebeeld inclusief de boerderij van Johannes Post. Daar begon het verzet in Nieuwlande en daar kwamen de personen bij elkaar die belangrijk waren voor Johannes Post en zijn illegale werk. De broers van Johannes Post, Marinus en Henk, werden eind juli 1943 tegelijkertijd door de politie gezocht.
Waarom en wat ze hadden gedaan werd gaandeweg de rondleiding steeds duidelijker. Een vriendelijk en ontspannen museum waarin je ook even op een rustig plekje met hoofdtelefoon kon luisteren naar de overlevingsverhalen.