Op onze contactavond van donderdag 21 maart begon wethouder Erwin Slomp met de informatie dat er in Hoogeveen ca. 12.000 mantelzorgers waren en 9000 die 24 uurs zorg verlenen waarvan 1500 dreigen overbelast te raken.

Manterzorg en werkgever
De wethouder bevestigde dat de gemeente weinig met werkgevers spreekt over werkende mantelzorgers. Toen de opmerking kwam dat de gemeente zelf best meer kon doen voor zijn ambtenaren zegde Slomp toe dat hij dit gaat onderzoeken en ter harte zal nemen. 

Door de beperkte opkomst van deze avond kon men in ongedwongen sfeer de wethouder bevragen, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt.
 

Edda Schaafsma

Vervangende zorg
In dit verband gaf Edda Schaafsma een voorbeeld dat er moeilijk plekken te regelen waren voor vervangende zorg. Bij haar verzoek hierover werd gezegd dat een beschikbare plek was bezet.
Ze kon dus binnen een redelijke afstand van Hoogeveen geen plaats meer krijgen en op deze wijze een ontspanning die “Mantelzorg Vitaal” te bieden had moest missen.
Hoewel de gemeente wegens bezuinigingen hiervoor geen budget meer heeft werd aangegeven dat de zorgverzekeraars hier ook een extra verantwoordelijkheid heeft.
Tevens vroeg ze of het openbaar vervoer in Hoogeveen geen maatwerk kan leveren. Hierbij liep ze tegen privacywetgeving en bureaucratie aan.  

keukentafelgesprek
Ook werd het keukentafelgesprek genoemd wat sommigen als zeer stressvol ervaren. Je weet bij een dergelijk gesprek niet altijd wat je moet vragen of moet aangeven.
Het zou zinvol zijn dat vooraf een brief met duidelijke informatie wordt verstrekt.
Wetouder Slomp meldde dat hij binnenkort een keukentafelgesprek zal bijwonen om hiermee een beter inzicht te krijgen. Hij vond ook dat vooraf een goede informatie noodzakelijk is.

Voor een goede ondersteuning van de mantelzorgers was de heer Slomp bereid om op korte termijn, samen met zijn ambtenaar Arthur Overgoor, een afspraak te maken met de mantelzorgconsulent die op deze avond ook bij ons aanwezig was.

Als dank kreeg wethouder Erwin Slomp een flesje wijn en het boekje “Manoeuvreren” aangeboden.

Ter afsluiting van de avond werd een puzzel voorgelegd waarin meer dan 50 verborgen spreekwoorden zaten die men in groepjes kon oplossen. Na afloop kreeg men de antwoorden mee naar huis.