Het percentage ouderen in de samenleving neemt enorm toe en deze ouderen worden ook steeds ouder: dubbele vergrijzing wordt het genoemd.
Neem daarbij ook het gegeven dat het overheidsbeleid voorschrijft dat die ouderen ook zolang en zo zelfstandig mogelijk 'thuis' moet blijven wonen en je kunt verwachten dat zich daar problemen bij zullen voordoen.

Lees meer hierover in het IZ magazine december 2018