Het Korenhuis

"Het aantal mensen met geheugenverlies zal in ruim 20 jaar zijn verdubbeld" aldus Anne Marie van 't Holt.
In de voormalige kerkboerderij vinden mensen met dementie, alzheimer of een andere vorm van geheugenverlies hun tweede thuis.
De zorgprofessionals zorgen ervoor dat het de bewoners aan niets ontbreekt.
"26 maart 2018 is Het Korenhuis open gegaan. We proberen voor de bewoners een veilige, prettige en comfortabele leefomgeving te creëren. Kortom, niets moet alles mag. We laten de bewoners in hun waarde zonder strenge regels". Dit zei Ilona Lammerse.
Wat men in het dagelijkse leven gewend was mag worden doorgetrokken naar de instelling.
Iedere bewoner heeft een eigen studio met een zit, slaap en badkamer die zoveel mogelijk naar eigen inzicht wordt ingericht.
Er is zelfs een mogelijkheid voor het plaatsen van een echtpaar. En niet te vergeten is er ook een logeerkamer voor respijtzorg voorhanden.
Gestimuleerd wordt om zoveel mogelijk onderlinge en externe contacten te onderhouden.
Dagelijks wordt vers eten voorbereid en bewoners die het leuk vinden mogen meehelpen bij het koken. Er wordt met een klein team gewerkt die herkenbaar is door het dragen van een groene polo.
Op de vraag uit de zaal of er gerookt mag worden, werd aangeven dat door het lawaai van het alarmsysteem, veroorzaakt door rook, dit vaak al automatisch wordt opgelost. Desgevraagd werd aangeven dat de kosten van een verblijf rond de € 600,--p/m is.


Henk Piening vertelde in het kort iets over het Herstel Hotel.
Het Herstel Hotel is gevestigd in De Kaap aan Het Haagje 85.
Men beschikt over een kamer met een douche en toilet. Iedere kamer heeft een kleine keuken met een koelkast.
Een verblijf in het Herstelhotel zal doorgaans niet langer dan enkele weken duren.
Wanneer blijkt dat het herstel niet verloopt zoals men verwacht, wordt er gekeken naar een passende oplossing.
Wanneer men in het ziekenhuis behandeld is en er is geen reden om langer te blijven en naar huis gaan ook nog geen optie, is een tijdelijk verblijf in het Herstelhotel mogelijk.
Vanuit het Herstelhotel kan eventueel in overleg met naasten en/of mantelzorgers gekeken worden wat er nodig is om weer naar huis te gaan.
In principe is het verblijf niet langer mogelijk dan maximaal 6 weken.


Meta Kroon en Jacqueline Smit Vertelden op zeer humoristische wijze hoe ze gekomen waren tot de woonzorg De Berkenhof.
De beide dames, al meer dan 20 jaar ervaring in de zorg, hebben deze kleinschalige woonvorm in 2012 opgezet. Nu houden ze zich vooral bezig met de kwaliteit van de zorg en de administratieve zaken rondom het personeel.
Met moeite konden ze, wegens ander gegadigden, de panden bemachtigen.  Geen werk en moeite was hen teveel. Omdat de inventaris wegens goede inkoop van heinde en ver moest komen heeft Meta in deze periode ook maar even een groot rijbewijs gehaald. Door de aanwezige mantelzorgers werd dit met bewondering en hilariteit aangehoord.
Woonzorg Berkenhof bestaat uit 3 locaties. Kerkenveld, Ansen en Havelte.
Kerkenveld heeft 12 appartementen, Ansen heeft 13 appartementen en
Havelte heeft 22 appartementen
Elke locatie heeft de mogelijkheid voor een kortdurende opname.
Persoonlijke aandacht, kleinschaligheid, huiselijkheid, zorg op maat. Zo maar een greep om de bewoners een veilige en comfortabele omgeving te bieden.
Er wordt 24-uurs zorg geboden door gediplomeerd en ervaren personeel.
Voor mensen die teveel zorg nodig hebben, zoals ernstige dementie, kunnen niet blijven. Dit mede omdat het geen gesloten inrichting is en de 24-uurs zorg teveel onder druk komt te staan.
Om de zorg vergoed te krijgen is wel een indicatie nodig.

Kortom, een avond vol informatie over diverse kleinschalige woonvormen.

zie hier de foto’s.