De presentatie van de quote's


Op woensdag 28 februari jongstleden is in de Tamboer een werkconferentie geweest met als thema:
"Mantelzorg Onze / Uw zorg"
Er werden zeven groepen samengesteld met mantelzorgers, zorgverleners en politici. Iedere groep had een eigen aandachtspunt die besproken werd op basis van gelijkwaardigheid. Na afloop werden de geprekken kort samengevat door quotes.

Met deze formule werd iedereen er intensief bij betrokken onder de deskundige en inspirerende leiding van "Zorg Verandert".
Een programma van het ministerie van VWS.
De volgende aandachtsgebieden kwamen aan de orde. waarmee een inhoudelijke dialoog opgang werd gebracht.

1. Mantelzorg en Participatie
    gericht op de zelfredzaamheid van de mantelzorger
    Gespreksbegeleiders: Nita de Jong en Yvonne Haringa
2. Mantelzorg en Lotgenoten
    gericht op het samen optrekken van mantelzorgers
    Gespreksbegeleiders: Miranda Wesselink en Willem Covers
3. Mantelzorg en Respijtzorg
    gericht op tijdelijke overdracht van mantelzorg
    Gespreksbegeleiders: Joke van Galen en Hessiëlle van Dam
4. Mantelzorg en project Mantelzorg Vitaal
    gericht op mogelijke overbelasting mantelzorger
    Gespreksbegeleiders: Joke Zephat en Gerdi Aanstoot
5. Mantelzorg en Arbeid
    gericht op de relatie tussen mantelzorg en werk
    Gespreksbegeleiders: Bert van Schagen en Dieneke de Boer
6. Mantelzorg en Communicatie
    gericht op het contact met de mantelzorger
    Gespreksbegeleiders: Arlène Berends en Martine Verdue
7. Mantelzorg en ???
    gericht op wat er nog meer speelt bij de mantelzorger
    Gespreksbegeleiders: Tineke Nieboer en Loes van der Hoek

Hieruit kwamen de volgende quotes voort:

1. Participatie is een ruim begrip maar betekent: Meedoen!
    Zoektocht naar informatie en zorg kost veel energie en tijd,
    ten koste van het meedoen.
    Wens is, 1 loket voor alle vragen.

2. Lotgenoten verbinden door regelmatig activiteiten te organiseren.

3. Gids me langs de weg van respijt, voor mezelf wat tijd.
    Dat vraagt van mij loslaten gevoel van schuld, verwachting, geduld.

4. Project mantelzorg vitaal steunt mantelzorgers om het langer vol
    te houden. Ga daar mee door!

5. Eén loket voor begeleiding bij mantelzorg en werk.
    Eén vorm van facultatief basis inkomen in tijden van overbelasting 
    door mantelzorgers.

6. Ik wil serieus genomen en erkend worden als mantelzorger.

7. Gehoord voelen.

Na afloop werd met een hapje en een drankje de middag geevalueerd. De reacties van de mantelzorgers, zorgverleners en politici waren zeer positief. Met een dergelijke formule kon ieder de problematiek van de mantelzorger op basis van een goede dialoog met elkaar voor het voetlicht brengen. 
Er zal door Zorg verandert van deze bijeenkomst terug gerapporteerd worden naar het Contactpunt Mantelzorg, die deze rapportage meeneemt in haar beleid zodat de belangen van de mantelzorger voor de toekoms kan worden versterkt. 

Foto 's kijk hier maar........