Herkenning bij oud Hoogeveners

Met enige weemoed en passie vertelde Jan Pol over de gebouwen die in het verleden in Hoogeveen jammerlijk gesloopt zijn.

Jan Pol, aanvankelijk betrokken bij de Historische kring Hoogeveen, is jaren geleden zelfstandig verder gegaan. Hij heeft zich meer en meer bezig gehouden met de ontwikkeling van de veenkolonie en Hoogeveen na de 18e eeuw.
Met zijn verhaal kwamen vele herinneringen bij de mantelzorgers los. Hij genoot ook van deze reacties en daar waar hij kon stimuleerde hij dat.
Allereerst vertelde hij dat in 1866 het gemeentebestuur een diaconiehuisje inrichtte bij de streek Korremorre voor mensen met besmettelijke ziekten. Na jaren vertraging zijn ze begonnen met 6 bedden.
Ook het ontstaan van het station kwam aan de orde. Aanvankelijk was het de bedoeling om de treinen niet via Hoogeveen te laten lopen. Het toenmalige gemeentebestuur heeft er voor gezorgd dat het spoor met zijn stoomtrein wel Hoogeveen aan deed. Dit kostte Hoogeveen overigens toen wel Fl. 2000,-- per jaar.
Zowel het ontstaan van hotel Homan, het station, badinrichting en de lagere school kwamen uitgebreid aan de orde. Het bad in het spoorgat kwam in 1895 tot stand waar de mannen en de vrouwen strikt gescheiden, op verschillende tijdstippen mochten zwemmen.
Vermeldenswaardig is de totstandkoming van de lagere school.
De Abraham Kuyperschool stond in Rotterdam leeg zonder verdere bestemming. Deze school werd terplaatse afgebroken en in 6 binnenvaartschepen vervoerd naar Hoogeveen en hier vervolgens weer opgebouwd.
De presentatie werd enkele keren onderbroken door een kort filmfragment, zodat men met bewegende beelden een goede indruk kreeg hoe het in die tijd toeging.
Enkele mantelzorgers herkenden sommige gebeurtenissen nog van hun jeugd en genoten daar zichtbaar van.
Ook nu nog zorgt Jan Pol voor het vastleggen van gebouwen en ambachten die niet weer terug komen. Zo liet hij leerlingen op een ambachtsschool zien die nu gesloten is.
Kortom een avond met herkenning voor de echte Hoogeveners.