Uit het ziekenhuis en dan………

Eventueel naar Herstelhotel..? NU en STRAKS?

In Jannes locatie Wolfsbos hebben we een bijzondere avond gehad over de mogelijkheden maar ook de onmogelijkheden bij een vertrek uit het ziekenhuis.
Eerst werden door Jolanda Oosting en Hilde Peereboom,

die als transferverpleegkundigen verbonden zijn aan ziekenhuis Bethesda, enkele prikkelende stellingen voorgelegd waarop met rode- of groene kaart zowel negatief als positief kon worden gereageerd. Soms zat men er helemaal naast en was extra uitleg nodig.
In hun presentatie werd duidelijk dat transferverpleegkundigen de schakel zijn tussen diverse zorgaanbieders zoals thuiszorg, wooncentra verpleeghuizen, huisartsen of hospice. Daarnaast zijn er contacten met diverse instanties, gemeenten en zorgverzekeraars. “We zijn de belangenbehartigers en begeleiders van de patiënt die moeten overstappen van de ene vorm van gezondheidszorg naar de andere”, aldus Jolanda Oosting. “We doen dat samen met een eventuele naaste, bijvoorbeeld de mantelzorger. Zo nemen we de patiënt alle werk uit handen” vult Hilde Peereboom aan.
Kortom er moet voor het verlaten van het ziekenhuis in het kader van de nazorg veel worden geregeld.  Persoonlijke verzorging of huishouden, je kunt na ontslag uit het ziekenhuis niet meteen alles zelf weer doen.
We zijn met vier transferverpleegkundigen en kunnen gelukkig in vele gevallen voorkomen dat de patiënt te vroeg uit het ziekenhuis wordt ontslagen.
Voor uitgebreider informatie kunt u de presentatie hier downloaden

Roelie Mossel,

kon na de pauze naadloos aansluiten op het transferverhaal. Ze gaf eerst een uiteenzetting over de totstandkoming van het Herstelhotel die als pilot werd opgezet in 2014. Hoewel alle huisartsen mee doen, zijn de huisartsen aan de Stationsstraat, Icare en de zorgorganisaties (NNCZ) initiatiefnemers, nu inmiddels met blijvende samenwerking.  Het Herstelhotel is er voor om actief door de professionals aan herstel te werken.
Mogelijkheden voor respijtopvang is aanwezig maar kan niet altijd worden gegarandeerd. In de Vecht is altijd wel ruimte voor kortdurend verblijf en ondersteuning als de partner van de zorgvrager (mantelzorger) even rust nodig heeft.
De bekostiging zit in de ziektekostenverzekering, hoewel een ingewikkeld proces.
Op een vraag uit de zaal waarom alleen Icare gaf ze aan dat dit wegens de kleinschalige 24 uurs bezetting is. Dus uit praktische overweging. Ook werd de vraag gesteld hoelang de mensen mogen blijven. Sommigen willen inderdaad wel graag langer blijven maar dat is niet aan de orde. Langer dan een week of zes is uitgesloten. Maar bijvoorbeeld de doelgroep dementerenden zijn ook veel beter uit in een ander omgeving. De locatie van het Jannes van der Sleedehuis aan de Eisenhowerstraat gaat sluiten. Inmiddels is er een nieuwbouwlocatie aan De Kaap met 14 kamers die 27 mei 2017 wordt geopend. Alle woningen zitten vol. “Als we willen kunnen we ze wel 2x vullen!”, aldus Roelie Mossel.
Ook hier kan men de uitgebreide presentatie downloaden.

Al met al een goed gevulde avond met veel informatie.