Belastingzaken en vergoedingen voor mantelzorgers

Het is niet altijd eenvoudig voor mantelzorgers om wegwijs te worden in de huidige wet- en regelgeving. Sommige regelingen kunnen financiële gevolgen hebben.
Daarom heeft het Contactpunt Mantelzorg (CPM) donderdag 23 maart jongstleden een contactavond georganiseerd waar diverse deskundigen uitleg gaven over financiën, gemeentelijke vergoedingen en ander WMO regelingen.


Tjaart Wiersum, van accountant en adviseurskantoor Mulderij & Partners, was de eerste gastspreker op de avond. Hij besprak de aftrekmogelijkheden voor belastingen en lichtte de voorwaarden, mogelijkheden en berekeningswijze toe.
Vooral de aftrekmogelijkheden als het gaat om geneeskundige hulp, dieetkosten, extra kleding, beddengoed en gezinshulp werd door hem besproken.


Daarna sprak Suzan Douwma, consulent van het Wmo-team de Wolden en Hoogeveen, over diverse voorzieningen. Bijvoorbeeld vervoer, klussendienst, hulp bij het doen van boodschappen, maaltijdvoorzieningen en ondersteuning van administratieve zaken.
Thuishulp, dagbesteding en woonvoorzieningen kwamen volop aan de orde. Voor de meeste voorzieningen is de eigen bijdrageregeling van toepassing. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van iemands inkomen.
Ook het helpen bij het zoeken naar een oplossing om beter en langer zelfstandig te functioneren en deel te nemen aan het maatschappelijk leven werd door haar breedvoerig besproken.


Alie ten Caat, consulent inkomen van de gemeente Hoogeveen, besprak de minimaregelingen.
Hierbij kwamen de inkomens– en vermogenstoetsen aan de orde. Tevens besprak ze de bijstandnormen, AOW-gerechtigden en de normen bij een verblijf in een inrichting voor een alleenstaande ouder.
Wegens de vele vragen en opmerkingen bleek dat de aanwezigen het een moeilijk onderwerp vonden en dat de financiële regelingen best veelzijdig en ingewikkeld zijn.Ter aanvulling kon Ilja van Hasselt, mantelzorgconsulent bij de SWW, ook antwoord geven op diverse vragen.

Men vond het dan ook een geslaagde avond, waarin mantelzorgers op een laagdrempelige wijze kennis konden maken met de verschillende financiële regelingen. Zo konden ze de opgedane kennis mogelijk inzetten ter bevordering van hun eigen positie.
Iedereen kreeg na afloop een attentie mee in de vorm van een CPM-tasje. 

Hier de fotosafari
Kijk maar......