Harriët Prins van
Veldkamp & Prins notarissen uit Borger vertelt over: 

ERFRECHT EN VOLMACHT


Ze vertelde over de verschillende soorten langstlevende testamenten onder het oude erfrecht t.w:
- het vruchtgebruik testament eventueel met keuzelegaat
- en de ouderlijke boedelverdeling.

Ze gaf hierover verschillende praktijkvoorbeelden.

Verder deelde ze mee dat na 2003 veel in het erfrecht is veranderd en dat men er goed aan doet om bij een notaris na te gaan of het eventuele testament nog voldoet aan de verwachtingen.
Als er voor 2003 een echtgenoot overleed zonder een testament te hebben gemaakt, konden de kinderen hun deel opeisen.
Soms werden ze zelfs daartoe verplicht, bijvoorbeeld indien een kind in de schuldsanering zat of een bijstandsuitkering genoot.

Ook ging ze uitgebreid in op de mogelijkheid voor eventuele schenkingen die men aan de kinderen zou willen doen en welke consequenties dit heeft voor de successierechten.

Tevens werd uitvoerig gesproken over onterving onder het oude erfrecht en het nieuwe erfrecht.
Dit werd opnieuw met praktijkvoorbeelden aangeveven.
Hierbij komen namelijk vaak misverstanden voor.
Al kunnen bijvoorbeeld de kinderen na overlijden hun erfdeel niet opeisen, er kan mogelijk wel al erfbelasting verschuldigd zijn.
De kinderen erven wel direct, ook al krijgen ze gevoelsmatig nog niets.

De notaris -zelf mantelzorger- gaf voorbeelden aan hoe eventueel de verzorging goed kan worden geregeld bij een eventueel overlijden van een partner, het benoemen van een bewindvooerder, tekenbevoegdheden in de sitatie bijvoorbeeld bij wilsonbekwaamheid enz...

De aanwezigen mochten bij de presentatie gelijk vragen stellen als men iets niet begreep. Zo kwam een geannimeerde dialoog op gang en met praktijkvoorbeelden kon hier direct een uitleg bij worden gegeven.

Na afloop kreeg men de hele problematiek over erfrecht op schrift mee naar huis zodat men het nog eens rustig na kan lezen. 
Deze notitie van de notaris kan hier worden gedownload.