Politiek nieuws
Vragen van Tweede Kamerleden


Sadet Karabulut en Renske Leijten,

beide van de SP hebben kamervragen gesteld over
het bericht dat meer dan de helft van de mantelzorgers financiële problemen heeft.
Klik hier voor de kamervragen

Inmiddels is een definitief antwoord van de minister gekomen.
Klik hier voor dit definitef antwoord van de minister

 
Politiek nieuws
Kamerbrief met reactie op aangeboden documentaire 'Op zoek naar mijn zusje'

(VWS) stuurt de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer een reactie op een brief van mevrouw 
D. v.d. S. te R. over de documentaire 'Op zoek naar mijn zusje'.

 
Politiek nieuws
Dementievriendelijk

Zolang het niet mogelijk is van dementie te genezen, moet de samenleving zo veel mogelijk oog hebben voor mensen met dementie.

 
Politiek nieuws
'race to the bottom'

Start vandaag 3 maart 2016 de consultatie van nieuwe wetgeving die de ‘race to the bottom’ in de thuisondersteuning tegen moet gaan. 

 
Politiek nieuws
Van Rijn legt lat langdurige zorg hoger

De lat in de langdurige zorg gaat verder omhoog. Die zorg kan beter door meer te luisteren naar wat mensen willen en uit te gaan van hun wensen en verwachtingen.
Zie ook zijn brief aan de Eerste en Tweede Kamer:  "Waardig leven met zorg"

 
Voorlichting
Knipselkrant

Voor u gevonden.

Oud worden in deze tijd. 

 
Algemeen
DPM


 

 
CPM Hoogeveen
In memoriam Ilse Lenten ╪


Een mengelmoes van gevoelens overviel ons toen we de melding kregen dat ons oud bestuurslid afgelopen dinsdag 9 augustus is overleden. 
Van april 2007 tot september 2013 heeft Ilse veel voor het Contactpunt betekend. 
Ilse was zelf mantelzorger en begreep helder met welke zorgen mantelzorgers geconfronteerd werden en kon dan ook op voortreffelijke wijze de belangen van mantelzorgers in het bestuur aan de kaak stellen.
Ze vormde met enkele bestuursleden en vrijwilligers een werkgroep die de contactavonden van het CPM organiseerde. Maar ook respijtweekenden en de jaarlijks terugkerende Dag van de Mantelzorg, altijd kon je op haar rekenen. 
Hoewel het leven van Ilse was gekenmerkt door tegenslagen met haar gezondheid, bleef ze opgewekt. Niets was haar teveel. Ze was een stimulans en inspirator voor ons bestuur. Wat ons lang bij zal blijven is het enthousiasme waarmee ze met creativiteit en inventiviteit de spil was voor het bedenken van thema ’s en het organiseren van onze contactavonden.
De inbreng in ons bestuur was praktisch en oplossingsgericht. Voor beleidszaken had ze minder feeling.
Ook nadat ze ons bestuur had verlaten, bleef ze bereid mee te denken.
Onze gedachten gaan uit naar de familie en wensen hen veel sterkte toe voor nu en voor de komende jaren.   

 

 
 
activiteiten
De Wemme

Harm Klunder

   GertJan Drenth           Harm Klunder   

De mantelzorgers hebben in het Cultuurhistorisch streek- en handkarrenmuseum een rondleiding gehad en een demonstratie hoe tin wordt gegoten.

 
IZ-Magazines
IZ magazine juni 2016


Klik hier of op de foto voor dit magazine

 
 
Voorlichting
Aanbod activiteiten mantelzorgers

De gemeente Hoogeveen wil haar mantelzorgers waarderen door een breed aanbod aan activiteiten van respijt aan te bieden.
Bent u bekend bij de Stichting Welziijn of het Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen, dan heeft u recent hierover een brief ontvangen.
Daarin staat alle informatie over respijtweekenden of respijtactiviteiten.
Bij dergelijke activiteiten is vervangende zorg mogelijk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heidi Huizing, 0528-278855

 
 
Voorlichting
Mantelzorger op vakantie

    Er even tussenuit 
    Vakantie- en
    respijtmogelijkheden


 

Algemeen
Gemeentelijke hulp voor mantelzorgers


Mantelzorgers krijgen hulp en waardering van de gemeente en SWW
Klik hier voor het Torentje

 
 
CPM Hoogeveen
Klik op CPM voor informatie

 
 
Voorlichting
WMO-raad Hoogeveen

 
 
Voorlichting
Onderzoeken

 
Voorlichting
Zorgkaart Hoogeveen


366 zorgaanbieders in Hoogeveen
 

 
 
Algemeen
Vrijwilligerscollege

 
Laden...